Smluvní podmínky

Bezpečí Vašich údajů je pro nás prioritou. V tomto článku bychom Vás chtěli informovat ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme a využíváme. Ohledně zpracování Vašich osobních údajů se nás můžete kdykoliv dotázat, v případě Vašeho zájmu máte právo požádat o vymazání veškerých osobních údajů, pokud by tím nedošlo k narušení plnění našich závazků. Pro jakýkoliv kontakt využijte naši emailovou adresu info@kuryr4you.czObecně k návštěvě našich stránek
V rámci zkvalitňování služeb pro naše zákazníky dochází ke sběru a evidování určitých údajů, které dále využíváme v anonymní podobě za účel provádění statistik. Pro práci s údaji využíváme nástroje Google Analytics, Google Adwords, Smartsupp, Sklik.cz a Facebook a to prostřednictvím nainstalovaných pixelů na našich stránkách. Tyto služby zajišťují propojení našich webových stránech s Vaším webovým prohlížečem, který nám dále poskytuje tyto informace:

Typ prohlížeče
Jazyk prohlížeče
Operační systém zařízení
Povolení práce s Cookies
IP adresa, anonymní
Navštívené stránky webu
Čas strávený na našich webových stránách a počet návštěv
Přibližná poloha uživatele (stát, popř. město)
Referrer URL
Všechny tyto informace se automaticky monitorují a anonymně ukládají pro možnost provádět statistiky a zlepšovat naše služby.Osobní údaje a jejich zpracování
Osobními údaji se rozumí veškeré informace k určitě identifikovatelné osobě na základě konkrétní identity. Tyto údaje získáváme a zpracováváme pouze v souvislosti s dokončením a vyřízením Vašich objednávek, po jejich zadání do systému eshopu. Při objednání pracujeme s těmito údaji: jméno a příjmení, adresa pro doručení, platební údaje a kontaktní údaje, které jsou nadále nutné pro poskytnutí požadovaných služeb. Osobní údaje jsou využívány zejména pro doručení objednávky a informování ohledně stavu objednávek a důležitých okolností, můžou být využity také pro marketingové účely.

Vaše údaje třetím stranám poskytujeme pouze v nutném splnění úkolů souvisejících s vyřízení Vaší objednávky (doručovací adresa pro dopravce, apod.).Zabezpečení osobních údajů
Vaše osobní údaje s k nám díky protokolu https přenášejí v zakódované podobě a opatřeny proti neoprávněnému přístupu jiných osob. Přístup do Vašeho osobního účtu a uloženým osobním informacím je možný pouze po zadání Vašeho hesla. Heslo nesdělujte třetím osobám a uchovávejte neuložené v používaném prohlížeči, za ztrátu hesla vinou zákazníků nepřebíráme odpovědnost.

Osobní údaje zachováváme po dobu nezbytně nutnou pro zajištění všech služeb, povinností plynoucí ze smlouvy a povinnosti uchovávat závazné právní dokumenty.